ഡൈമെഥൈൽ തിയോ ടോലുയിൻ ഡയമിൻ -DMTDA

ഹലോ, ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ വരൂ!
 • Dimethyl Thio toluene Diamine

  ഡൈമെഥൈൽ തിയോ ടോലുയിൻ ഡയമിൻ

  Dimethyl Thio toluene Diamine CAS നമ്പർ: 106264-79-3
  തന്മാത്രാ ഫോർമുല: C9H14N2S2
  തന്മാത്രാ ഭാരം: 214
  സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
  രൂപഭാവം: ഇളം മഞ്ഞ കട്ടിയുള്ള ദ്രാവകം
  ഡയമിൻ ഉള്ളടക്കം(%) )98.00
  TDA ഉള്ളടക്കം(%) :≤1.00
  ജലത്തിന്റെ അളവ് (%) :≤0.10
  അമിൻ മൂല്യം (mgKOH/g) :515-535